Truy cập nội dung luôn

CÔNG KHAI DANH MỤC DỰ ÁN CHẬM QUYẾT TOÁN

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến hết quý III năm 2023

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến hết quý II năm 2023

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến hết quý I năm 2023

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán đến hết tháng 6/2022

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán đến hết tháng 9/2021

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán đến hết tháng 6/2021 

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán đến hết tháng 5/2021 

 

+ Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến thời điểm 31/3/2021 

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán đến hết 3/2021 

 

+ Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến thời điểm 28/02/2021 

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán đến hết ngày 02/3/2021 

 

+ Công khai danh mục dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán đến thời điểm ngày 31/12/2020.

 

+Tổng hợp danh mục dự án hoàn thành vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 

+ Công khai danh mục dự án, chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến hết quý I năm 2023

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này