Truy cập nội dung luôn

DỰ ÁN NAM TRƯỜNG CHINH

 

+ Quyết định phê duyệt Kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án Khu đô thị mới Nam Trường Chinh của UBND tỉnh.

 

+ Thông báo Kết quả đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (Tiếng Việt).

 

+Thông báo Kết quả đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (Tiếng Anh).

 

+Công văn cho phép gia hạn lần 2 của UBND tỉnh.

 

+ Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án lần 2 (Tiếng Anh).

 

+ Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án lần 2 (Tiếng Việt).

 

+ Công văn cho phép gia hạn của UBND tỉnh.


+ Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án (Tiếng Anh).


+ Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án (Tiếng Việt).

+ Thông báo mời quan tâm (tiếng Việt)

+ Hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (tiếng Việt)

+ Thông báo mời quan tâm (English)

+ Hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (English)

+ Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

 

 

 

         

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này