Truy cập nội dung luôn

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

 

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Số Quyết định/văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn bản

File word

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi   2024 1436/QĐ-UBND 25/12/2023 /documents/249877/259927/1436Q%C4%90UB.signed.pdf/1d055eb9-1d41-416f-8fa7-8aa5955895bc  
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi     2023 1546/QĐ-UBND 30/12/2022 /documents/249877/260087/1546QDUB.signed.pdf/5a46a3fe-a610-41cd-97cc-20d33b035173  

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2022

22/QĐ-UBND

11/1/2022

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=130836

 

 

22/QĐ-UBND

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

2021

04/QĐ-UBND

07/1/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=119672

 

04/QĐ-UBND

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

2020

38/QĐ-UBND

17/1/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=110285

 

38/QĐ-UBND

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này