Truy cập nội dung luôn

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1/Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của các huyện, thị xã, thành phố.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Ba Tơ

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Bình Sơn

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Đức Phổ

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Lý Sơn

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Minh Long

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Mộ Đức

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Nghĩa Hành

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Sơn Hà

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Sơn Tịnh

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Sơn Tây

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu thành phố Quảng Ngãi

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Tư Nghĩa

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Trà Bồng

2/ Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Quảng Ngãi

Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Ðức Phổ

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Tư Nghĩa

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Nghĩa Hành

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Sơn Tịnh

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Trà Bồng

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Bình Sơn

Kế hoạch sử dụng đất của Ba Tơ

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Lý Sơn

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Sơn Hà

Kế hoạch sử dụng đất của Sơn Tây

3/ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố

+ Quyết định số 54/QĐ-UBND​ Quy hoạch SDĐ huyện Trà Bồng

+ Quyết định số 55/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tịnh

+ Quyết định số 56/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Bình Sơn

+ Quyết định số 57/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tây

+ Quyết định số 59/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tư Nghĩa

+Quyết định số 60/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Mộ Đức

+ Quyết định số 61/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Minh Long

+ Quyết định số 63/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Ba Tơ

+ Quyết định số 67/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ thành phố Quảng Ngãi

+ Quyết định số 74/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Đức Phổ

+ Quyết định số 98/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Hà

+ Quyết định số 121/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Nghĩa Hành

+ Quyết định số 192/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Lý Sơn

 

4/ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Ngày 13/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP​ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 14/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ngãi.

5/ Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Ngày 26/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 99/QĐ-UBND​ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa (Giáo dục – dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp) tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020.

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này