Truy cập nội dung luôn
Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024

15:24 24/05/2024

UBND tỉnh ban hành vừa Kế hoạch số 110/KH-UBND về tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong năm 2024, nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng chủ trương, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2024, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh. Đồng thời, cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, kịp thời hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan báo chí trung ương trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

14:13 23/05/2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2568/UBND-KTN chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

14:11 23/05/2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2588/UBND-KTN chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

34 dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025

34 dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025

14:08 23/05/2024

Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14-19/5/2024

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14-19/5/2024

16:13 20/05/2024

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI; Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14-19/5/2024

Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

10:37 18/05/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2496/UBND-KTTH chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh

10:48 17/05/2024

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số 2459/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

15:44 15/05/2024

Trước tình hình giải ngân vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ quá thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký văn bản số 2384/UBND-KGVX để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai

Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai

11:23 15/05/2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2391/UBND-KTN chỉ đạo thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 và Kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2024.

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI

11:05 15/05/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2371/UBND-TTHC chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này