Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo

16/01/2024 14:03    258

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.