Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 231/GM-UBND UBND huyện mời thành phần tham gia làm việc cùng Đoàn kiểm tra của Cục Thống kê tỉnh 15-07-2024
2 Tuần29 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (Tuần 29/2024, từ ngày 15/7 đến ngày 29/7/2024) 15-07-2024
3 1559/UBND V/v đăng ký danh mục, vốn đầu tư sử dụng vốn chương trình SETP trên địa bàn huyện Ba Tơ 15-07-2024
4 1558/UBND Vv đăng ký danh sách tham dự Hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường 15-07-2024
5 1552/UBND Vv chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15-07-2024
6 1544/UBND V/v khẩn trương yêu cầu tháo dỡ công trình Trạm thông tin di động (BTS) tại khu vực thảo nguyên Bùi Hui, xã Ba Trang 12-07-2024
7 1537/UBND Vv góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 12-07-2024
8 1545/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định huyện nông thôn mới kiểu mẫu 12-07-2024
9 2013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình Thuỷ điện Đăk Re 2 năm 2024 12-07-2024
10 2011/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2025 12-07-2024
11 2012/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: BTXM nối tiếp UBND xã đi Làng Vờ. Hạng mục: Nền, mặt đường - Thoát nước. Lý trình: Km3+800 -:- Km4+281m (L= 481m) Địa điểm xây dựng: Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2024
12 240/TB-UBND Về việc tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) 12-07-2024
13 1540/UBND V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn huyện Ba Tơ 12-07-2024
14 1546/UBND Vv đăng ký danh sách tham gia Hội nghị tập huấn 12-07-2024
15 1547/UBND Vv đề xuất danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đề nghị trong năm 2025 và XD Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn huyện 12-07-2024
16 242/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 12/7/2024 12-07-2024
17 329/BC-UBND Về việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước trong phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 12-07-2024
18 1533/UBND Vv góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định việc quản lý, khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh 11-07-2024
19 2000/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp đối với người cao tuổi bà Phạm Thị Sỹ 11-07-2024
20 1998/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hộ gia đình nhận nuôi trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng bà Phạm Thị Lia 11-07-2024
21 1999/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp đối với cháu Phạm Minh Thiện 11-07-2024
22 327/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 20/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 11-07-2024
23 146/KH-UBND Thực hiện nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 11-07-2024
24 1525/UBND V/v có ý kiến tuyến ĐZ 500kV TBKHH Dung Quất - Bình Định 11-07-2024
25 1528/UBND V/v ý kiến đối với dự án liên kết chuỗi giá trị: Heo ky sinh sản tại xã Ba Liên 11-07-2024
26 2003/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa sân bê tông Trung tâm Chính trị huyện Ba Tơ 11-07-2024
27 1518/UBND Vv tiếp tục rà soát thông tin mở tài khoản thanh toán chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội 11-07-2024
28 325/BC-UBND kết quá công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện sau các kiến nghị khaỏ sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh 11-07-2024
29 1992/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 11-07-2024
30 1535/UBND V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 35kV đấu nối Nhà máy thuỷ điện Sông Liên 2 vào lưới điện Quốc gia 11-07-2024