Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Đăng ký khai sịnh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi Toàn trình UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực thủ tục hành chính liên thông điện tử Cấp xã
2 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất Toàn trình UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực thủ tục hành chính liên thông điện tử Cấp xã
3 Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên Toàn trình UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cấp xã
4 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực giáo dục Cấp xã
5 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực tôn giáo Cấp xã
6 Hồ sơ trợ cấp đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
7 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
8 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch đã được chứng thực TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
10 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trên các tuyến đường do UBND cấp xã quản lý xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông Cấp xã
11 Chứng thực chữ ký/điểm chỉ TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
12 Đăng ký lại khai sinh TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực Hộ tịch Cấp xã
13 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
14 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
15 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
16 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
17 Chứng thực hợp đồng giao dịch TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
18 Chứng thực di chúc TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
19 Chứng bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã
20 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Chánh Lộ Lĩnh vực chứng thực Cấp xã