Truy cập nội dung luôn

UBND Phường Chánh Lộ

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

Phường Chánh Lộ | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Chánh Lộ.

Điện thoại: 0255 3835289 – Fax: 0255 3825350

Địa chỉ: 146 Lê Lợi – TP. Quảng Ngãi