Truy cập nội dung luôn

CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG CHÁNH LỘ THĂM, HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN

23/05/2023 16:37    52

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống người có công (NCC), gia đình chính sách có công luôn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường phường Chánh Lộ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của mỗi tổ chức, cá nhân nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.

     Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Chánh Lộ đã triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; tập trung tăng cường vận động và bố trí các nguồn lực xã hội hóa, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách người có công trên địa bàn phường.

     Công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; đã kịp thời vận động, huy động nguồn lực đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, tập trung ưu tiên hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ chính sách có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chánh Lộ. Kết quả: trong năm 2022, 2023, phường Chánh Lộ đã vận động các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phường, sự quan tâm hỗ trợ của Thành phố, phường Chánh Lộ đã kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng cải thiện nhà ở cho 02 hộ chính sách có công có hoàn cảnh khó khăn (gồm: (1) Hộ ông Bùi Quang Phương, Thương binh 4/4, hỗ trợ 80.000.000đồng (từ nguồn vận động xã hội hóa và từ nguồn Qũy đền ơn đáp nghĩa của thành phố); (2) Hộ ông Tạ Tý, thương binh 3/4, tù đày, có công cách mạng, hỗ trợ 100.000.000.000 đồng (từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh, thành phố).

     Từ nguồn vận động, hỗ trợ của các cấp, gia đình cụ Tạ Tý (thương binh 3/4, tù đày, có công cách mạng) đã có điều kiện xây dựng mới ngôi nhà khang trang cho cụ sinh sống tuổi già; sáng ngày 22/5/2023, lãnh đạo địa phương và các ban ngành, đoàn thể phường cùng quân dân chính Tổ dân phố 6 đã thăm, hỗ trợ kinh phí cho gia đình của cụ.

 Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, các ban, ngành đoàn thể và tổ dân phố trao tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ chính sáchcó công khó khăn ông Tạ Tý, thương binh 3/4, tù đày, có công cách mạng

     Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, cụ Tạ Tý và gia đình hết sức xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho gia đình trong những năm qua. Nhờ sự quan tâm của địa phương, đến nay gia đình đã có điều kiện xây dựng lại ngôi nhà khang trang để cụ sinh sống tuổi già - đây là mơ ước của cụ và gia đình trong suốt nhiều năm qua.

     Tại buổi nghiệm thu, bàn giao; Đại diện Thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND, đại diện Thường trực UBMTTQVN phường Chánh Lộ đã trao trực tiếp trao số tiền 100 triệu đồng cho ông Tạ Tý (từ nguồn vận động Qũy Đền ơn đáp nghĩa của phường do Công ty Bất động sản Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ 50.000.000 đồng và tnguồn kinh phí Cứu trợ của Mặt trận tỉnh hỗ trợ 50.000.000đồng)

               UBMTTQVN phường Chánh Lộ trao tiền hỗ trợ 50.000.000 đồng của UBMTTQVN Tỉnh, Thành phố

UBND phường Chánh Lộ trao Qũy Đền ơn đáp nghĩa phường do Công ty Bất động sản Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi

      Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để ổn định và phát triển cuộc sống cho các đối tượng chính sách có công trên địa bàn phường Chánh Lộ. Mong muốn trong thời gian đến phường Chánh Lộ sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa các nguồn hỗ trợ, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để địa phương có điều kiện chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường./.