Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA "CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 3 GƯƠNG MẪU, NHÂN DÂN 3 TỰ GIÁC, DOANH NGHIỆP VẬN TẢI VÀ LÁI XE 3 AN TOÀN' BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

29/11/2023 08:45    112

UBND phường triển khai Hội nghị phát động phong trào thi đua "Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn" bảo đảm TTATGT trên địa bàn phường Chánh Lộ.

     Sáng ngày 10/11/2023 UBND phường phối hợp với Công an phường Chánh Lộ triển khai Kế hoạch số 70/KH - UBND, ngày 11/10/2023 của Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ về phát động phong trào thi đua "Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn" bảo đảm TTATGT trên địa bàn phường Chánh Lộ. Dự Hội nghị có đ/c Lê Việt Dũng  - Chủ tịch UBND phường chủ trì; đ/c Nguyễn Từ - PBT thường trực Đảng ủy, đ/c Lê Quang Đình - Trưởng công an phường; đ/c Đoàn Thị Hoa Kiều - PCT UBND phường; đ/c Bùi Anh Tuấn - PCT HĐND phường. Các đ/c là trưởng ban ngành, hội đoàn thể của phường; các đ/c Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 8 tổ dân phố. Đặc biệt là hơn 20 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường cũng tham dự và thực hiện việc ký cam kết.

Đồng chí Lê Việt Dũng  - Chủ tịch UBND phường phát biểu khai mạc

       Phong trào thi đua "Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn" đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn phường Chánh Lộ với mục đích quán triệt, triển khai sâu rộng, cụ thể hóa các quy định của pháp luật về TTATGT. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân. Vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông; sự tự giác của người dân và việc đảm bảo an toàn của chủ phương tiện và lái xe cùng quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.                         

Các Doanh nghiệp vận tải ký cam kết lái xe 3 an toàn

      Với những nội dung thực hiện và chỉ tiêu thi đua như sau: Đối với Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu (phải gương mẫu trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu trong thực thi pháp luật; gương mẫu vận động người thân, gia đình và nhân dân chấp hành pháp luật về TTATGT). Đối với Nhân dân 3 tự giác (tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa khi tham gia giao thông; tự giác phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT; tự giác giúp đỡ các lực lượng thực thi công vụ trong đảm bảo TTATGT và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông). Đối với Doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn (doanh nghiệp vận tải an toàn; phương tiện an toàn; lái xe an toàn). Qua buổi Hội nghị hầu hết các doanh nghiệp điều nắm vững kiến thức, các quy định của pháp luật về TTATGT qua đó các cơ quan, đơn vị có thể tuyển dụng nhân sự phù hợp với độ tuổi, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với các loại phương tiện đang điều khiển theo đúng quy định đề ra./.

NVN, MD