Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi


Thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường Nghĩa Chánh 10/11/2023

 Thực hiện Công văn số 1211/UBND-NC ngày 11/4/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. UBND phường Nghĩa Chánh thông báo một số nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 01/5/2023, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Nghĩa chánh thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc giải quyết TTHC bằng hình thức thanh toán trực tuyến.

2. Mã QR Code của UBND phường Nghĩa Chánh phục vụ cho tổ chức, cá nhân trong việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của phường được gửi kèm theo Thông báo này.

Nay UBND phường Nghĩa Chánh thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết nhằm chủ động và thuận tiện trong việc thanh toán, giải quyết công việc./.

21/04/2023

Thông báo: Nhân dân, Tổ chức, cá nhân góp ý đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ gopyduthao.quangngai.gov hoặc Web của Bộ Tài Nguyên và Môi trường: ///www.monre.gov.vn, thời gian góp ý: từ ngày 07/02/2023 đến 27/02/2023. 07/02/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1670

Tổng số lượt xem: 11306

Phường Nghĩa Chánh i

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Nghĩa Chánh.

Điện thoại: 02553823763 – Fax:

Địa chỉ: 244 Nguyễn Du – TP. Quảng Ngãi