Truy cập nội dung luôn

UBND Phường Trần Hưng Đạo

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi


Ngày 05/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý giải quyết của Sở văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/12/2022

1. Chức danh cần tuyển dụng

Công chức Chỉ huy truoengr Ban chỉ huy Quân sự phường Trần Hưng Đạo. 

2. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

Đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.1) Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển công chức.

a) Không cư trú ở Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Tiêu chuẩn đăng ký dự xét tuyển

3.1. Tiêu chuẩn chung

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b) Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội Nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng và giữ gìn quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

2.2. Hồ sơ dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CPtại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường Bưu chính.

2.3. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Trần Hưng Đạo năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo./.

05/10/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1351

Tổng số lượt xem: 11254

Phường Trần Hưng Đạo | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 3822809 – Fax: 3825350

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi