Truy cập nội dung luôn

BÁO CÁO KT-XH NĂM 2018

 

​+ Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 của tỉnh ​Quảng Ngãi​

 

nh hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm​ 2018 tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi​​​

 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018​  

 

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Ước thực hiện kế hoạch năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 (Số liệu chính thức)​

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này