Truy cập nội dung luôn

BÁO CÁO KT-XH NĂM 2019

 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và tháng 01/2019; Kịch bản tăng trưởng năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi​

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,Ước thực hiện kế hoạch năm 2019;Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi​

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi​​

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019​​

 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi​

 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

 

+Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 (Số liệu chính thức)

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này