Truy cập nội dung luôn

BÁO CÁO KT-XH NĂM 2021

+ Tình hình tkinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình  kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

 

+Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình  kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này