Truy cập nội dung luôn

TÌNH TÌNH KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2023

 

 

Tình hình KT-XH của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Tình hình KT-XH của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

11:58 25/11/2023

Trong năm 2023, tình hình KTXH của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Tổng sản phẩm GRDP tăng (2,24%) so với năm 2022 (vượt kế hoạch đề ra là từ -3,5% đến -3%); thu ngân sách vượt chỉ tiêu Trung ương giao (19,9%); doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi tăng cao (17,2%); kim ngạch xuất khẩu tăng (7,6%); sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng khá (3,5%); các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, các hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức dưới nhiều hình thức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao (9,8%); các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại được thực hiện thường xuyên, có chất lượng.

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 11 năm 2023

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 11 năm 2023

09:27 24/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 11 và 11 tháng năm 2023 của tỉnh đạt được một số kết quả khả quan: Chỉ số phát triển công nghiệp tăng mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ, tất cả các ngành công nghiệp cấp I đều tăng mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu hoạt động vận tải đều tăng mạnh so với cùng kỳ; nhu cầu thị trường có xu hướng hồi phục và ổn định, giá cả bình ổn, lượng hàng hóa đảm bảo cung ứng nhu cầu mua sắm của người dân; thời tiết thuận lợi cho việc trồng rừng, chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, dịch bệnh gia súc gia cầm được kiểm soát; khai thác thủy sản có mức tăng khá; thu ngân sách nhà nước đạt khá, vượt dự toán so với cùng kỳ. Công tác đẩy mạnh chuyển đổi số được khẩn trương triển khai; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 10 năm 2023

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 10 năm 2023

15:50 22/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023 đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10, 10 tháng đầu năm 2023 tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách nhà nước đạt khá cao; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, sản lượng thủy sản, các hoạt động tiêu dùng, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ; giá cả các mặt hàng ổn định.

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 9 năm 2023

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 9 năm 2023

15:47 22/11/2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi đều tăng so với cùng kỳ; ngành nông nghiệp vẫn duy trì được mức phát triển; thu ngân sách đạt khá; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, các hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức dưới nhiều hình thức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các tỉnh và các nước được thực hiện thường xuyên.

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 8 năm 2023

Tình hình KT-XH của Quảng Ngãi tháng 8 năm 2023

15:43 22/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023 đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch nhập khẩu tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước; thu ngân sách đạt khá; hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ; công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra trang trọng, tiết kiệm,...

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 7 năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 7 năm 2023

15:39 22/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7/2023 đạt được một số kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, thị trường của một số ngành bắt đầu phục hồi dần nên các doanh nghiệp gia tăng sản lượng như thép, sản xuất trang phục…; kim ngạch xuất, nhập khẩu, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi đều tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá; ngành nông nghiệp phát triển ổn định.

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 6 năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 6 năm 2023

15:36 22/11/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Tổng sản phẩm GRDP tăng (2,65%); thu ngân sách đạt khá; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng khá (4,05%); kim ngạch xuất, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi đều tăng so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, các hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức dưới nhiều hình thức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các tỉnh và các nước được thực hiện thường xuyên.

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 5 năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 5 năm 2023

15:34 22/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 đạt được một số kết quả sau: Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khá; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa và các loại cây trồng tăng; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao; tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác của Chính phủ, Tỉnh ủy, Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh được cấp có thẩm quyền giao.

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 4 năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tháng 4 năm 2023

09:35 22/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 4/2023 đạt được một số kết quả tích cực: Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì sản xuất ổn định, một số ngành có sản lượng sản xuất tăng khá so với tháng trước nên chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với tháng trước; sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng thủy sản tăng khá.

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong Quý I năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong Quý I năm 2023

09:31 22/11/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong Quý I/2023 đạt được một số kết quả: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; sản lượng thủy sản đánh bắt tăng khá; thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm đón Tết của nhân nhân diễn ra sôi động, giá các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ mức tương đối ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I tăng; hoạt động vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này