Truy cập nội dung luôn

STT Tên đề tài Đơn vị
chủ trì
Thời gian
thực hiện
Lĩnh vực Năm
thực hiện
1 Đề tài: “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong qua trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế Công an tỉnh Quảng Ngãi 24 tháng Khoa học Xã hội 2023
2 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, gợi ý soạn thảo văn bản hành chính tại một số cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. Tuyển chọn 24 tháng Khoa học công nghệ 2023
3 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 Tuyển chọn 24 tháng Khoa học Xã hội 2022
4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp ngăn ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Tuyển chọn 24 tháng Xã hội và Nhân văn 2022
5 Nghiên cứu dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại tỉnh Quảng Ngãi Tuyển chọn 24 tháng Y tế 2022
6 Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân vô sinh và xây dựng mô hình dự phòng, can thiệp điều trị bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi Tuyển chọn 24 tháng Y tế 2022
7 Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển một số loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái và thị trường tiêu thụ góp phần hình thành làng hoa chuyên canh tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi Tuyển chọn 30 tháng Trồng trọt 2022
8 Xây dựng từ điển điện tử tiếng đồng bào dân tộc thiểu số Việt - Hrê, Việt - Co Tuyển chọn 18 tháng Công nghệ thông tin 2022
9 Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chế biến một số sản phẩm thực phẩm có giá trị từ rong biển góp phần phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi Tuyển chọn 30 tháng Kỹ thuật - Công nghệ 2022
10 Thực nghiệm mô hình nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ong mật (Ong Ý (Apis mellifera ligustica), Ong Dú) theo chuỗi giá trị tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Tuyển chọn 24 tháng Chăn nuôi 2022
11 Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ nguồn lợi Don (Glauconome sp.) trên vùng hạ lưu các con sông tỉnh Quảng Ngãi Tuyển chọn 24 tháng Thủy sản 2022
12 Nghiên cứu, tính toán bổ sung, đánh giá đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đến 2020 Tuyển chọn 24 tháng Tài nguyên Môi trường 2022
13 Nghiên cứu những giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi, hướng tới xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới Tuyển chọn 30 tháng Xã hội và Nhân văn 2022
14 Đánh giá khả năng phát triển khu công nghiệp sinh thái tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 Tuyển chọn 24 tháng Xã hội và Nhân văn 2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này