Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Thông báo số 267/TB-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh)

 

TT

TÊN CƠ QUAN

NGƯỜI PHÁT NGÔN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

Cố định

Di động

 1.  

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trần Hoàng Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách

0255.3820.373

0913.470.181

thtuan@quangngai.gov.vn

 1.  

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Quốc Việt

Chánh Văn phòng

0255.3827.110

0905.012.579

nqviet@quangngai.gov.vn

 1.  

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh

Đàm Minh Lễ

Phó trưởng Ban phụ trách

0255.3645.828

0914.011.024

dmle-ktdq@ quangngai.gov.vn  

 1.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Ngô Văn Dụng

Giám đốc

0255. 2241.116

0913.427.877

nvdung-bqlgiaothong@quangngai.gov.vn

 1.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Võ Thành Trung

Giám đốc

0255.3714.357

0914.082.432

vttrung-bqlxdddcn@quangngai.gov.vn

 1.  

Ban Dân tộc

Hồ Ngọc Thịnh

Trưởng Ban

0255.3712.122

0888.708.070

hnthinh-bdt@quangngai.gov.vn

 1.  

Thanh tra tỉnh

Phạm Xuân Duệ

Chánh Thanh tra

0255.3822.869

0914.226.968

pxdue-ttra@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Công thương

Võ Văn Rân

Giám đốc

0255.6528.868

0914.076.085

vvran-sct@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Phong

Giám đốc

0255.3829.092

0913.418.452

nphong-sgtvt@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Ngọc Thái

Giám đốc

0255.3822.702

0932.456.677

nnthai-sgd@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Văn Trọng

Giám đốc

0255.3828.027

0914.012.223

nvtrong-skhdt@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Văn Thành

Giám đốc

0255.8556.002

0905.262.003

nvthanh-skh@ quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Ánh Lan

Giám đốc

0255.3712.132

0914.043.513

ntalan-sld@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Ngoại vụ

Huỳnh Thị Phương Hoa

Giám đốc

0255.3711.098

0914.043.098

htphoa-sngv@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Nội vụ

Tạ Công Dũng

Giám đốc

0255.3822.864

0914.028.022

tcdung-snv@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hồ Trọng Phương

Giám đốc

0255.3825.267

0914.900.263

htphuong-snn@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Tài chính

Nguyễn Văn Luyện

Giám đốc

0255.3711.469

0915.975.145

nvluyen-stc@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Nguyễn Đức Trung

Q. Giám đốc

0255.3714.507

0914.434.665

ndtrung-stnmt@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Thanh Trường

Giám đốc

0255.3711.575

0913.489.116

tttruong-stttt@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Tư pháp

Tôn Long Hiếu

Giám đốc

0255.3822.774

0982.070.219

tlhieu-stp@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc

0255.3822.715

0941.285.724

ntdung-svhtt@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Xây dựng

Trần Văn Mẫn

Giám đốc

0255.3831.768

0917.983.159

tvman-sxd@quangngai.gov.vn

 1.  

Sở Y tế

Phạm Minh Đức

Giám đốc

0255.3822.611

0914.182.908

pmduc-syt@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Ba Tơ

Phạm Xuân Vinh

Chủ tịch

0255.3891.072

0914.267.779

pxvinh-bato@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Bình Sơn

Nguyễn Tưởng Duy

Chủ tịch

0255.3851.261

0916.011.248

ndtuong-binhson@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND thị xã Đức Phổ

Bùi Văn Lý

Chủ tịch

0255.3859.214

0976.101.022

bvly-ducpho@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Minh Long

Đinh Văn Điết

Chủ tịch

0255.3866.512

0911.434.589

dvdiet-minhlong@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Nghĩa Hành

Đinh Xuân Sâm

Chủ tịch

0255.3861256

0914.113.898

dxsam-nghiahanh@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Mộ Đức

Phạm Ngọc Lân

Chủ tịch

0255.3857.242

0914.011.001

pnlan-moduc@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Lý Sơn

Phạm Thị Hương

Chủ tịch

0255.3867.316

0985.075.258

pthuong-lyson@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Sơn Hà

Đinh Thị Trà

Chủ tịch

0255.3864.385

0914.482.487

dttra-sonha@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Sơn Tây

Nguyễn Ngọc Trân

Chủ tịch

0255.3868.279

0889.417.777

nntran-sontay@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Sơn Tịnh

Nguyễn Mạnh Cường

Chủ tịch

0255.3842.632

0914.241.478

nmcuong- sontinh@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Tư Nghĩa

Nguyễn Đăng Vinh

Chủ tịch

0255.3845.558

0979.699.226

ndvinh-tunghia@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND huyện Trà Bồng

Trần Hoàng Vĩnh

Chủ tịch

0255.3865.239

0914.015.334

thvinh-trabong@quangngai.gov.vn

 1.  

UBND thành phố Quảng Ngãi

Trà Thanh Danh

Chủ tịch

0255.3822.809

0935.190.280

ttdanh-thanh pho@quangngai.gov.vn

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này