Truy cập nội dung luôn
Quyết liệt thực hiện và giải ngân nguồn vốn 02 Chương trình mục tiêu quốc gia

Quyết liệt thực hiện và giải ngân nguồn vốn 02 Chương trình mục tiêu quốc gia

14:29 02/11/2023

Sáng 02-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì họp để nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững.

Tập trung nguồn lực, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh

Tập trung nguồn lực, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh

16:33 01/11/2023

Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước ta xác định trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững

14:49 12/09/2023

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đây là nguồn lực và giải pháp hết sức quan trọng và cần thiết nhằm hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, biện pháp cụ thể phù hợp với thực tế của từng địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo; thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn và sinh kế cho hộ nghèo nghèo.

Hội thảo khoa học giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hội thảo khoa học giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

16:18 01/06/2023

Sáng 16-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện “Giải pháp góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023

Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023

16:17 27/03/2023

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 193/QĐ-UBND phân bổ hơn 194,4 tỷ đồng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 175,3 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 19 tỷ đồng.
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

16:52 30/01/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này