Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 915

Tổng số lượt xem: 14704194


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND Tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong Phong trào thi đua “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân”, “Lương y như từ mẫu” trong ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2024.

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV năm 2024. Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Trưởng ban là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

19/02/2024

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện năm 2024, Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

07/02/2024

Số lượt truy cập:

Tổng số lượt xem: 14704195