Truy cập nội dung luôn


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Công Thương về việc Kế hoạch luân phiên tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương rà soát tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 7955/BTC-QLG ngày 10/8/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

17/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án Tăng cường năng lực và mở rộng quy mô triển khai hành động sớm cùng việc kết nối với hệ thống bảo trợ xã hội do FAO tài trợ, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 05/9/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 3094/BXD-QHKT ngày 09/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định 15/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 và thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức bán đấu giá cơ sở nhà, đất số 258 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi theo đúng tiến độ Sở Tài chính đề ra tại Công văn số 3217/STC-QLGCS ngày 02/8/2022.

T.T

15/08/2022

   12/08/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2285

Tổng số lượt xem: 8039241