Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân

+ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

 

  • Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 04/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

    Thực hiện Thông báo số 1112-TB/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4/2024 vào ngày 25/4/2024 (thứ Năm).

    Trong kỳ, có các công dân đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy về các nội dung: (1) Việc giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất mà Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đang thụ lý; (2) Việc tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại ngày tiếp dân định kỳ tháng 6/2023 tại Thông báo số 110-TB/VPTU ngày 05/7/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát lại vụ việc và tham mưu, đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân đảm bảo quy định, đồng thời thông tin cho công dân biết, phối hợp trong quá trình giải quyết.

    Ngoài 02 vụ việc nêu trên, đến nay không có người dân nào khác đăng ký gặp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại ngày tiếp dân định kỳ tháng 4/2024.

    Văn phòng Tỉnh ủy kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết, theo dõi.

  • Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

 

 

 

+ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 615/TB-UBND về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024.

Theo đó, Căn cứ Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; thực hiện quy định về tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 cụ thể như sau:

Thứ

Ngày, tháng, năm

Người tiếp

Địa điểm

Thứ Hai

15/01/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 232 Đường Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Thứ Năm

15/02/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Sáu

15/3/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Hai

15/4/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Tư

15/5/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Hai

17/6/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Hai

15/7/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Năm

15/8/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Hai

16/9/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Ba

15/10/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Sáu

15/11/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Hai

16/12/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10 hàng tháng của tháng, đăng ký tại Ban Tiếp công dân tỉnh; trường hợp đăng ký sau ngày 10 hàng tháng sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi để các cơ quan, tổ chức, công dân biết, thực hiện./.

- Lịch tiếp công dân các năm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này