Truy cập nội dung luôn
 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đang giải quyết việc dân sự thụ lý số 59/2O24/TLST-VDS ngày 23 tháng 02 năm 2024 về việc "Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”, theo đơn yêu cầu của bà Võ Thị Tuyết Lang, sinh năm 1993; Địa chỉ: số 518 đường Võ Nguyên Giáp, TDP Trường Thọ Tây A, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

  1. Thông báo tìm kiếm anh Trần Văn Ánh, sinh năm 1992;

  Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

   

 • Thông báo tìm kiếm một người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  “Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn thông báo cho anh Võ Việt, sinh năm 1987; nơi cư trú cui cùng: Thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tình Quảng Ngãi đã biệt tích từ ngày 29/6/2021 cho đến nay không cỏ tin tức gì. Nay anh Việt ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đê giải quyêt việc chị Trương Thị Bảo Anh, sinh năm 1992; Nơi cư trú Xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi yêu câu Tòa án tuyên bổ một người đã chết đối với anh Việt. Trong thời hạn 04 tháng k từ ngày đãng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Việt không có mặt thì Tòa án nhan dân huyện Bình Sơn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”.

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Để thực hiện đúng quy định tại Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự về việc đăng Thông báo tìm kiếm một người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn kính đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đăng tin trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 03 lần trong 03 ngày liên tiếp với nội dung như sau:

  “Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn thông báo cho ông Lê Đức Hoàng, sinh năm 1961; nơi cư trú cuối cùng: Xóm Phủ Tân, thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã biệt tích từ ngày 23/01/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hoàng ở đâu về ngay Tòa án nhản dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với ông Hoàng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Hoàng không có mặt thì Tòa án nhân dâu huyện Bình Sơn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Diệu, sinh năm 1987; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

  "Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho ông Phan Tâm Sơn sinh ngày 18/5/1990; địa chỉ trước khi biệt tích: Xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phô Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, làm việc trên tàu biên 307 Haeyang Ho (Hàn Quốc), đã vắng mặt tại nơi cư trú cuối cùng từ tháng 3/2020 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phan Tâm Sơn ở đâu về ngay để Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: sổ 484 đường Nguyễn Vãn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giải quyết việc yêu cầu của bà Phạm Thị Thu, sinh năm 1990, địa chỉ: Xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành pho Quàng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố một người đã chết đổi với ông hoặc ai biết được tin tức về ông Phan Tâm Sơn thì thông báo cho Tòa án nhân dân tỉnh Quàng Ngãi theo địa chỉ như trên; ủy ban nhân dân xã Tịnh Kỳ; người yêu cầu. Trong thời hạn 04 (bắn) thảng kể từ ngày đăng, phát thông báo lẩn đầu tiên, nếu không cỏ tin tức gì của ông Phan Tâm Sơn thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cần của Phạm Thị Thu theo quy định của pháp luật”.

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

  “Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho ông Đỗ Sự sinh ngày 26/12/1997; địa chỉ trước khi biệt tích: Thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm việc trên tàu biển 307 Haeyang Ho (Hàn Quốc), đã vang mặt tại nơi cư trú cuối cùng từ tháng 3/2020 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Đó Sự ở đâu vê ngay đê Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: sổ 484 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành pho Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giải quyết việc yêu cầu của ông Đo Minh Kỳ và bà Nguyễn Thị Thủy, địa chỉ: Thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên bổ một người đã chết đổi với ông hoặc ai biêt được tin tức vê ông Đô Sự thì thông báo cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi theo địa chỉ như trên; ủy ban nhân dân xã Bình Châu; người yêu cầu. Trong thời hạn 04 (bôn) tháng kê từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ông Đo Sự thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu của ông Đỗ Minh Kỳ, bà Nguyễn Thị Thủy theo quy định của pháp luật”.

 • Yêu cầu tuyên bố một người mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi thông cho anh Hồ Văn Công, sình năm 1985, địa chỉ cư trú: Tổ 2, thôn Sơn Bàn, xã Trà Scm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú cuối cùng từ tháng 02 năm 2010 đến nay không cỏ tin tức gì. Nay anh Công ở đâu về ngay để Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng giải quyết việc ông Ho Văn Huệ, sinh năm 1960, địa chỉ: Tô 2, thôn Sơn Bàn, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố một người mất tích đổi với anh. Trong thời hạn 04 (bổn) tháng kế từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của anh Hổ Văn Công thì Tòa án nhân dấn huyện Trà Bồng sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1965; địa chỉ cư trú trước biệt tích: Tổ 5, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 • Về việc tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này