Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

01/12/2023 10:53    431

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 209/KH-UBND thực hiện nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Tiểu dự án 2 của dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Đối tượng tham gia bồi dưỡng là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số; công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã và Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề: (1) Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; (2) Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc (3) Pháp luật và Chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; (4) Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; (5) Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; (6) Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài ra còn tổ chức đi thực tế và viết bài thu hoạch theo quy định

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, hiệu quả, chất lượng; thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

UBND các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; rà soát, cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng đối tượng.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này