Truy cập nội dung luôn

Infographic: 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

05/06/2024 19:48    84

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBND tỉnh về việc công nhận và cấp Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.