Truy cập nội dung luôn

Infographic: Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 -2026

17/06/2024 10:00    195

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau: