Truy cập nội dung luôn

Giao nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong năm học 2023-2024

23/02/2024 16:05    192

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Theo đó, số lượng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cả lộ trình là 856 giáo viên, gồm 36 giáo viên mầm non, 441 giáo viên Tiểu học, 379 giáo viên THCS.

Khóa 1: 645 giáo viên (34 giáo viên mầm non, 350 giáo viên Tiểu học, 261 giáo viên THCS).

Khóa 2: 139 giáo viên (2 giáo viên mầm non, 72 giáo viên Tiểu học, 65 giáo viên THCS).

Khóa 3: 72 giáo viên (19 giáo viên Tiểu học, 53 giáo viên THCS).

Về chất lượng đào tạo, phải đảm bảo đạt được trình độ, chất lượng theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

 Thời gian triển khai vào năm học 2021-2022 và thời gian hoàn thành là năm học 2025-2026.

Nguồn kinh phí được sử dụng từ kinh phí chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề được bố trí tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024 đối với Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ số lượng giáo viên, ngành đào tạo trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh để chọn cử giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo quy định và báo cáo Sở Nội vụ để theo dõi.

 Trường Đại học Phạm Văn Đồng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên đảm bảo chất lượng, đúng quy định hiện hành. Căn cứ số lượng giáo viên được giao nhiệm vụ lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này