Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch chỉnh biên, biên soạn và xuất bản Địa chí tỉnh Quảng Ngãi

28/11/2023 15:30    1207

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND chỉ đạo thực hiện chỉnh biên, biên soạn và xuất bản Địa chí tỉnh Quảng Ngãi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1967-KL/TU ngày 22/9/2023

Việc thực hiện chỉnh biên, biên soạn và xuất bản Địa chí tỉnh Quảng Ngãi nhằm bổ sung, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội các giai đoạn lịch sử khác nhau để hình thành một công trình chuyên khảo tổng hợp, có tính khoa học, phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa - xã hội và xây dựng cơ sở hệ thống dữ liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh vào năm 2025, qua đó quảng bá ngày càng rộng các tri thức về tỉnh Quảng Ngãi trong cả nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp khai thác, cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ việc chỉnh biên, biên soạn Địa chí tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo chính xác, khách quan.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này