Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt Danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

13/04/2024 17:50    285

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 453/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu thu hút thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin cụ thể vị trí việc làm cần thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và báo cáo Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

TT

Vị trí việc làm cần thu hút

Trình độ cần thu hút

Chuyên ngành cần thu hút

Số lượng

Dự kiến bố trí công tác

Ghi chú

I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Trường THPT chuyên Lê Khiết 02 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

1

Giáo viên môn Ngữ Văn

Đại học trở lên

Đại học SP Ngữ văn hoặc Đại học ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên THPT

2

Trường THPT chuyên Lê Khiết

 

II

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (04 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

2

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Đại học trở lên

Công nghệ thông tin

2

Phòng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin

 

3

An toàn thông tin

Đại học trở lên

Kỹ thuật mạng hoặc An toàn thông tin

1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

4

Công nghệ thông tin

Đại học trở lên

Công nghệ phần mềm

1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG (16 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

5

Giảng viên

Tiến sĩ

Ngôn ngữ Anh

1

Khoa Ngoại ngữ

 

6

Giảng viên

Tiến sĩ

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

2

Khoa Ngoại ngữ

 

7

Giảng viên

Tiến sĩ

Khoa học máy tính hoặc Công nghệ thông tin hoặc Phương pháp Giáo dục Tin học

1

Khoa Công nghệ thông tin

 

8

Giảng viên

Tiến sĩ

Giáo dục thể chất

1

Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh

 

9

Giảng viên

Tiến sĩ

Kỹ thuật Cơ khí

1

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 

10

Giảng viên

Tiến sĩ

Cơ điện tử

1

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 

11

Giảng viên

Tiến sĩ

Du lịch hoặc Quan hệ công chúng hoặc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1

Khoa Kinh tế

 

12

Giảng viên

Tiến sĩ

Tài chính công hoặc Kinh tế đầu tư hoặc Kinh tế phát triển

1

Khoa Kinh tế

 

13

Giảng viên

Tiến sĩ

Marketing hoặc Logistics hoặc Quản lý chuỗi cung ứng

1

Khoa Kinh tế

 

14

Giảng viên

Tiến sĩ

Đại số lý thuyết số hoặc Toán ứng dụng hoặc Xác xuất thống kê hoặc Khoa học giáo dục chuyên ngành phương pháp giảng dạy

2

Khoa Sư phạm Tự nhiên

 

15

Giảng viên

Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học

1

Khoa Sư phạm Tự nhiên

 

16

Giảng viên

Tiến sĩ

Văn học Việt Nam hoặc Lý luận văn học hoặc Ngôn ngữ

2

Khoa Sư phạm Xã hội

 

17

Giảng viên

Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non

1

Khoa Sư phạm Xã hội

 

IV

SỞ Y TẾ (53 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

1

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên 100%, 08 chỉ tiêu

 

 

 

 

 

a)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (03 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

18

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Ngoại Thần kinh

1

Khoa Ngoại Thần kinh

Đăng ký tuyển dụng năm 2025

19

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Can thiệp tim mạch

2

Khoa Nội tim mạch

Đăng ký tuyển dụng năm 2025

b)

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi (05 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

20

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Y đa khoa

1

Khoa Khám bệnh đa khoa

 

21

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y học cổ truyền

2

Khoa Nội Nhi; Khoa Châm cứu - Lão khoa - Dưỡng sinh

Đăng ký tuyển dụng năm 2025

22

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Phục hồi chức năng

1

Khoa Phục hồi chức năng

 

23

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Cận lâm sàng

 

2

Đơn vị sự nghiệp không tự bảo đảm chi thường xuyên 100%, 45 chỉ tiêu

 

 

 

 

 

a)

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi (05 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

24

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa  

5

Khoa Nam; Khoa Nữ; Khoa Tâm căn

 

b)

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi (04 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

25

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Xét nghiệm, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh

 

26

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ CK cấp I

Nội tiết

1

Khoa Đái tháo đường - Tuyến giáp

 

27

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ CK cấp I

Ngoại tổng hợp

1

Khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê hồi sức

 

28

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ CK cấp I

Hồi sức cấp cứu

1

Khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê hồi sức

 

c)

Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa (05 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

29

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Y đa khoa

2

 Khoa Khám bệnh

 

30

Bác sĩ Y học dự phòng hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Y học dự phòng

2

Khoa Y tế Dự phòng

 

31

Bác sĩ Y học dự phòng hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Y học dự phòng

1

Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ, Điều dưỡng và CTXH

 

d)

Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (06 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

32

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Tai Mũi Họng

1

Khoa Nội

 

33

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng

2

Khoa Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng

 

34

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Sản khoa

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

35

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y tế dự phòng

1

Khoa Kiểm soát bệnh tật

 

36

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Răng hàm mặt

1

Khoa Khám bệnh

 

đ)

Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi (03 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

37

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

1

Khoa khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

 

38

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

1

Khoa Nội tổng hợp -Nhi nhiễm

 

39

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Sản phụ khoa

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

g)

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (10 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

40

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Hồi sức cấp cứu

2

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

41

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Sản

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

42

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Y đa khoa

2

Khoa Khám bệnh đa khoa

 

43

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Nội thần kinh

1

Khoa Nội thần kinh

 

44

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Tai Mũi Họng

1

Khoa Khám bệnh đa khoa

 

45

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Mắt

1

Khoa Khám bệnh đa khoa

 

46

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I

Chẩn đoán hình ảnh

2

Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng

 

h)

Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh (03 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

47

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Mắt

1

Liên khoa Ngoại Tổng hợp - Mắt - Tai Mũi Họng

 

48

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Tai Mũi Họng

1

Liên khoa Ngoại Tổng hợp - Mắt - Tai Mũi Họng

 

49

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ/Bác sĩ CK cấp I/Thạc sĩ

Ngoại khoa

1

Liên khoa Ngoại Tổng hợp - Mắt - Tai Mũi Họng

 

i)

Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng (01 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

50

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

1

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

 

k)

Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây (02 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

51

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y học cổ truyền

2

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

 

l)

Trung tâm Y tế Quân Dân Y huyện Lý Sơn (04 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

52

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

2

Khoa Ngoại sản

 

53

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

1

Khoa khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

 

54

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

1

Khoa Nội nhi - Truyền nhiễm

 

m)

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (02 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

55

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ

Y đa khoa

2

Khoa Y

 

V

UBND HUYỆN BA TƠ (03 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

56

Kế toán

Đại học trở lên

Kế toán

1

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

 

57

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Đại học trở lên

Bảo vệ thực vật

1

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

 

58

Chăn nuôi, thú y và lâm nghiệp

Đại học trở lên

Chăn nuôi

1

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Đăng ký tuyển dụng năm 2025

VI

UBND HUYỆN BÌNH SƠN (01 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

59

Vị trí phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

Đại học trở lên

Luật Hành chính

1

Phòng Tư pháp

 

 

 TỔNG CỘNG

 

 

79

 

 

 

BBT Cổng TTĐT tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này