Truy cập nội dung luôn

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Số Quyết định/văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn bản

File word


Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý III năm 2023
2023 208/BC-UBND
16/10/2023
https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=150738  
Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý II  2023 138/BC-UBND 13/7/2023 https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=147935  

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I

2023

65/BC-UBND

14/04/2023

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=145085  

 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2022

236/BC-UBND

21/12/2022

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=141718

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý III năm 2022

2022

182/BC-UBND

14/10/2022

 https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=139323

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý II năm 2022

2022

130/BC-UBND

19/07/2022

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=136320

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2022

2022

62/BC-UBND

14/04/2022

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=133321

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý III năm 2021

2021

162/BC-UBND

 14/10/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=127545

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý II năm 2021

2021

104/BC-UBND

15/07/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=124674

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2021

2021

53/BC-UBND

19/04/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=122331

 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

2020

265/BC-UBND

19/12/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=119052

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương đến Quý III năm 2020

2020

204/BC-UBND

14/10/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=117071

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý II năm 2020

2020

129/BC-UBND

15/07/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=114698

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2020

2020

56/BC-UBND

14/04/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=112373

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2019

2020

06/BC-UBND

17/1/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=110212

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019

2019

213/BC-UBND

15/10/2019

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=107295

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019

2019

160/BC-UBND

12/07/2019

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=104596

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018

2018

236/BC-UBND

18/10/2018

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=96250

 

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018

2018

159/BC-UBND

17/07/2018

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=92925

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này