Truy cập nội dung luôn

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

Quyết định số 1547/QĐ-UBND Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương

Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022

Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021

Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 Nguồn vốn ngân sách Trung ương

Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Quyết định số 685a/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017

Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016

Quyết định số 462/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này