Truy cập nội dung luôn

Đăng cai tổ chức Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi

03/07/2024 14:05    199

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về đăng cai tổ chức Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Kế hoạch, Hội thi sẽ diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 21-24/7/2024, tại thành phố Quảng Ngãi, gồm các nội dung chính như: trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc truyền thống, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, con người và tình yêu đôi lứa; tinh thần đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, người có công trong công cuộc bảo vệ, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hoá, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trang phục, ẩm thực độc đáo của các dân tộc trên toàn quốc.

Hội thi nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực của các dân tộc trên toàn quốc. Khẳng định niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ hội tụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sưu tầm, phát hiện, tìm tòi, sáng tạo trong lao động nghệ thuật, góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Quảng Ngãi tới Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi; tham mưu UBND chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đăng cai tổ chức Hội thi theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng và thực hiện Chương trình tham gia của địa phương bảo đảm quy mô, đủ nội dung, hình thức, được thực hiện trang trọng, đạt chất lượng nghệ thuật độc đáo, tính nguyên gốc, bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này