Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI

15/05/2024 11:05    120

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2371/UBND-TTHC chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp thực hiện cải cách hành chính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/5/2024 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2024. Trong đó, phân tích, đánh giá và làm rõ nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc trên các lĩnh vực về cải cách hành chính.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp phân tích, đánh giá đối với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh năm 2023 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2024.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đánh giá tóm lược kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, thể hiện nội dung ưu điểm, tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ nguyên nhân,  kể cả nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với những tiêu chí bị giảm điểm, giảm thứ hạng. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2024.

Giao Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính từ đầu năm đến ngày 15/5/2024 và phân tích, đánh giá kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi; nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao các Chỉ số: PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2024 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2024.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này