Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

13/03/2023 17:34    580

Chiều 13-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Lao động- Thương binh và Xã hội, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022 là hơn 267 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương  hơn 232,2 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 34,8 tỷ đồng. Đến ngày 31/1/2023, giải ngân hơn 108 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch vốn.

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được giao thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh là hơn 126,2 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 113,7 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp tỉnh hơn 12,5 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị hơn 120,9 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình; trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 109,06 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 11,86 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư nên nguồn kinh phí chưa được giải ngân.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh thông qua nên chưa phân bổ cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Đối với nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023, hiện các địa phương, đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021 phân bổ trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là hơn 12,5 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã giải ngân hơn 8,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình cần được tháo gỡ liên quan đến việc xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo nghề, phát triển chương trình và học liệu đào tạo các ngành nghề có nhu cầu lao động cao ở địa phương; định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho đối tượng lao động nông thôn; chi phí hỗ trợ đào tạo, định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài,…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật, giải ngân hết nguồn vốn được giao và đầu tư các chương trình, dự án không dàn trải.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với nguồn vốn được giao trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 trước ngày 31/5/2023. Khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 đã được phân bổ. Tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 sau khi được phân bổ. Việc thực hiện nguồn vốn đối ứng phải đảm bảo theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2023.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại Đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để có phương án điều chỉnh bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải pháp thực hiện cho phù hợp, tránh trùng lặp đối tượng thụ hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cũng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát kiến nghị và đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng  mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành.

L.Uyên-T.Diễm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này