Truy cập nội dung luôn

6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 15 ngàn tỷ đồng

25/06/2024 15:37    308

Theo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương cho thấy, thu ngân sách của tỉnh đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 15.279 tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2023.

6 tháng, NMLD Dung Quất đóng góp hơn 4.790 tỷ đồng cho ngân sách

Thu nội địa ước đạt 8.972 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán, trong đó thu từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 4.795 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, thu tiền sử dụng đất ước đạt 239 tỷ đồng, bằng 9,2% dự toán, các khoản thu còn lại ước đạt 3.938 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán; thu hoạt động xuất nhập khẩu, ước đạt 6.272 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán; ,...

Đặc biệt, các khoản thu nội địa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt khá, như: thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý, thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2024, ước thu đạt 10.638 tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán; trong đó, thu cân đối phần ngân sách địa phương ước đạt 8.406 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán; thu bổ sung từ ngân sách trung ương ước đạt 2.197 tỷ đồng, bằng 98,8% so với dự toán; thu vay vốn để bù đắp bội chi ước 21 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản chưa đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao như: Thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất.

Dự kiến, thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024 ước đạt 25.581 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 17.640 tỷ đồng, trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 10.100 tỷ đồng; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 7.780 tỷ đồng; thu vay vốn để bù đắp bội chi ước đạt 130,6 tỷ đồng và thu huy động, đóng góp 30 tỷ đồng.

Đối với thu ngân sách địa phương, ước đạt 18.937 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối phần NSĐP được hưởng theo phân cấp ước đạt 16.528 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương ước đạt 2.248 tỷ đồng; thu vay vốn để bù đắp bội chi ước đạt 130,6 tỷ đồng; thu huy động, đóng góp 30 tỷ đồng.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2024 tập trung chỉ đạo thu ngân sách

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Để đạt được nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, các cơ quan thu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 và chi ngân sách địa phương.

Sở Tài chính phối hợp cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo thu đạt dự toán giao năm 2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 và chi ngân sách địa phương.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, nắm chắc các nguồn thu, phân tích, đánh giá báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến số thu, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vướng mắc về chế độ, chính sách ảnh hưởng đến quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước, từ đó đề ra các giải pháp tăng thu.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện…

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=157487

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này