Truy cập nội dung luôn

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

23/10/2023 15:46    257

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động cụ thể như sau: