Truy cập nội dung luôn

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 5/7

08/07/2024 09:13    103

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 5/7.

Phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030 

 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030".

Mục tiêu chung của Đề án nhằm hiện đại hóa trang thiết bị và công nghệ chuồng trại đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi; nâng cao năng lực quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường và sử dụng có hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi cho các mục đích khác nhau.

Cụ thể, Đề án phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80%.

Chăn nuôi trang trại quy mô vừa và quy mô lớn sử dụng chuồng trại với trang bị thiết bị hiện đại đạt 70%; trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm có chuồng kín đạt 70%; áp dụng biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và xây dựng công trình khí sinh học các loại của hộ chăn nuôi ở mức tối đa.

Tổng lượng chất thải hữu cơ từ hoạt động chăn nuôi được thu gom, xử lý, tận dụng cho các mục đích khác nhau đạt mức cao nhất.

4 nhiệm vụ, giải pháp

Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

1- Nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghiệp phụ trợ chế tạo, sản xuất trang thiết bị chuồng trại hiện đại, đồng bộ và hạn chế ô nhiễm môi trường: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm trang thiết bị chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi cho quy mô chăn nuôi trang trại; xây dựng các nội dung, chương trình đào tạo liên quan đến chuồng trại và xử lý chất thải trong chăn nuôi.

2- Nghiên cứu đổi mới công nghệ về quy trình chăn nuôi và chuồng trại chăn nuôi theo hướng tự động hóa: Nâng cao năng lực, xây dựng tài liệu các quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), chăn nuôi hữu cơ, chứng nhận an toàn sinh học; nghiên cứu phát triển và đổi mới hệ thống chuồng trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong hoạt động chăn nuôi.

3- Khuyến khích áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới để xử lý chất thải chăn nuôi: Nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong việc xử lý chất thải chăn nuôi; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất thải chăn nuôi theo hướng phòng ngừa chủ động.

4- Phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế sinh thái chăn nuôi: Đánh giá, hoàn thiện quy trình chăn nuôi tuần hoàn đối với các vật nuôi chủ lực gắn với mô hình VietGAP, an toàn sinh học để phát triển bền vững, kéo dài chuỗi giá trị chăn nuôi; chuyển hóa chất thải chăn nuôi thành mô hình sản xuất phân bón hữu cơ hoặc mô hình nuôi côn trùng, sinh vật làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sinh thái chăn nuôi.

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với Bộ Y tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 294/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với Bộ Y tế.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà ngành Y tế đã đạt được trên toàn diện các lĩnh vực công tác trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội cả nước. Các khó khăn, thách thức mà ngành Y tế đang gặp phải hiện nay là rất lớn, đa dạng, cần được quan tâm tháo gỡ sớm, từng bước và phải thực hiện ngay.

Để từng bước khắc phục các khó khăn, vướng mắc và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tập trung và có cách tiếp cận tổng thể, toàn diện trong công tác xây dựng thể chế.

Trước mắt, Bộ khẩn trương hoàn thiện các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế để trình Quốc hội theo tiến độ đã được xác định; tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về phòng bệnh, dân số, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, các Nghị định quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và các vấn đề nhãn tiền, thuộc thẩm quyền của Bộ (như định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ y tế...).

Giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý từng vấn đề đang có vướng mắc, khó khăn về tổ chức bộ máy, tự chủ bệnh viện, sắp xếp bệnh viện, đào tạo nhân lực, kinh phí, đầu tư, chế độ chính sách cho một số đối tượng đặc thù, đào tạo sau đại học ngành y, mở các cơ sở đào tạo y khoa, chất lượng đào tạo nhân lực ngành y...; sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Hội đồng y khoa quốc gia, Dự thảo Nghị định về đào tạo chuyên sâu đặc thù; phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tính toán cụ thể, báo cáo thuyết phục về vấn đề mệnh giá bảo hiểm y tế để xử lý căn cơ, lâu dài.

Tiếp tục rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế và giải ngân dự án đầu tư công; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về các dự án đầu tư.

Bộ Y tế chủ động xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để chậm; chủ động, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc chuẩn bị và trình xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với từng vấn đề cần có định hướng, chủ thuyết ngay từ đầu, tránh việc thay đổi quá nhiều và cần xác định thứ tự ưu tiên để xử lý.

Bổ nhiệm lại lãnh đạo 2 cơ quan 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo 2 cơ quan: Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 5/7/2024, Thủ tướng bổ nhiệm lại bà Mai Thị Thu Vân giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Quyết định số 596/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 17/7/2024.

Tại Quyết định số 595/QĐ-TTg ngày 4/7/2024, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Lê Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định số 595/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 5/7/2024./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này