Truy cập nội dung luôn

Cho ý kiến về dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ bản địa tại các huyện miền núi

14/06/2024 14:33    745

Sáng 14-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì họp để nghe và cho ý kiến việc thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ bản địa (gừng gió) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi (dự án). Dự họp có lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan và đơn vị chủ trì thực hiện dự án.

Dự án trên được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 24/12/2021, do Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện trong 36 tháng, bắt đầu từ ngày 30/12/2021 đến ngày 30/12/2024, tại huyện Trà Bồng và Sơn Tây.

Đơn vị chủ trì thực hiện dự án báo cáo tại cuộc họp

Mục tiêu của Dự án là ứng dụng khoa học công nghệ phát triển vùng nguyên liệu gừng sẻ bản địa phục vụ chế biến sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho bà con nông dân tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện dự án và Sở Khoa học và Công nghệ, sau hơn 2 năm triển khai, đến nay, đã hoàn thành mô hình canh tác gừng sẻ niên vụ 2022-2023, niên vụ 2023-2024 và đang thu hoạch. Đối với mô hình nhân giống gừng sẻ bản địa trong bao, năng suất củ/bao trung bình tại hai huyện đạt 0,77 kg, cao hơn 10% so với mục tiêu dự án đề ra.