Truy cập nội dung luôn

Chọn 1 ngày chủ nhật trong tháng 01 năm 2025 để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

12/06/2024 15:18    176

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số 2990/UBND-NC chỉ đạo công tác tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

Bầu cử trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Ảnh PTQ

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố theo tinh thần Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 1809-CV/TU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào nhiệm kỳ 2025-2027; thời gian cụ thể do mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 1 ngày chủ nhật trong tháng 01 năm 2025 để tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Việc chọn 1 ngày phải thống nhất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Riêng Trưởng thôn ở huyện Lý Sơn (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) có nhiệm kỳ là năm năm. Ở những nơi nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố chưa hết thời gian nhiệm kỳ thì rút ngắn thời gian nhiệm kỳ, ở những nơi đã hết thời gian nhiệm kỳ thì kéo dài thời gian nhiệm kỳ đến khi tổ chức ngày Hội toàn dân bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đảm bảo hoàn thành trong tháng 01 năm 2025.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các văn bản hướng dẫn của tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên tuyên truyền và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan, UBND cấp xã tổ chức tốt việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đúng theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này