Truy cập nội dung luôn

Chủ động triển khai các nhiệm vụ để cải thiện và nâng hạng Chỉ số Xanh cấp tỉnh

14/06/2024 17:22    120

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 3095/UBND-KTN chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng hạng Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 151/KH-UBND và Công văn 413/UBND-KTN ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh, tiếp tục rà soát và chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến PGI; trong đó, cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ thuộc chỉ số thành phần: vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh để tiếp tục, duy trì và nâng điểm của năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2568/UBND-KTN ngày 21/5/2024 đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

Đa dạng hình thức phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp về ý nghĩa của Chỉ số xanh trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới; tích cực tuyên truyền, làm rõ các nội dung quy định của Luật Bảo vệ môi trường; tập trung phổ biến, hướng dẫn vào các lĩnh vực mới nhưng đang dẫn đầu xu hướng chuyển đổi sang kinh tế xanh như: sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, thực hành sản xuất xanh, tiêu dùng xanh…; chia sẻ các mô hình hay, dễ ứng dụng, tiết kiệm trong xử lý các vấn đề về môi trường, trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Phát huy vai trò nêu gương, nâng cao nhận thức, hành động mạnh mẽ trong thúc đẩy thực hành xanh của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; nhất quán quan điểm xem kinh tế - xã hội là vấn đề trung tâm trong phát triển, không hi sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế, ưu tiên lựa chọn các dự án xanh, ít tác động xấu đến môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Theo kết quả Báo cáo Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện thì tỉnh Quảng Ngãi có Chỉ số PGI đạt 20,12 điểm (năm 2022 là 14,60 điểm), tăng 1,38 điểm so với năm 2022. Cụ thể:  Chỉ số Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (cho doanh nghiệp) 5,97 điểm, tăng 1,87 điểm so với năm 2022; Chỉ số Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5,73 điểm, tăng 1,11 điểm so với năm 2022; Chỉ số Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh 3,98 điểm, giảm 1,04 điểm so với năm 2022 và Chỉ số Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4,44 điểm, tăng 2,05 điểm so với năm 2022.

 

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này