Truy cập nội dung luôn

Diễn tập thực chiến An toàn thông tin mạng đợt 02

22/12/2023 16:24    645

Trong 02 ngày 21 và 22-12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức chương trình Diễn tập thực chiến An toàn thông tin mạng đợt 02 năm 2023.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quốc Huy Hoàng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị luôn được tỉnh quan tâm, ưu tiên triển khai nhiều đợt trong năm, với lượng kiến thức đa dạng, phong phú, mang tính cập nhật liên tục. Thông qua đợt diễn tập, đội ngũ chuyên trách có thể trang bị kỹ năng ứng phó kịp thời, hữu hiệu nhất có thể đối với các tình huống mất an toàn thông tin xảy ra trên hệ thống, phần mềm do cơ quan, đơn vị phụ trách.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quốc Huy Hoàng phát biểu khai mạc chương trình diễn tập

Vì vậy, Ban Tổ chức yêu cầu các đội tham gia tích cực, chủ động hơn nữa để gia tăng hiệu quả tấn công và phòng thủ, cải thiện các tiêu chí đạt thấp ở đợt diễn tập thứ nhất. Mỗi đội cần cố gắng huy động tối đa các nguồn lực và phát huy hết khả năng của mình theo tinh thần “thực chiến”; tuân thủ nội quy diễn tập đã ban hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Đội tấn công, Đội phòng thủ để bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với các hệ thống thông tin trong quá trình diễn tập.

Tham gia diễn tập đợt 2 có hơn 60 thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các thành viên được chia thành 6 đội tấn công và 1 đội phòng thủ. Đối tượng diễn tập là Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng và Cổng dữ liệu mở tỉnh Quảng Ngãi.