Truy cập nội dung luôn

Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số

19/10/2023 16:23    745

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5148/UBND-KGVX triển khai giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tìm kiếm, giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm với Vụ Kinh tế số và Xã hội số, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về các mô hình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nhóm nền tảng số dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để lựa chọn, thúc đẩy triển khai tại các ngành, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2023.

 Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn các máy điện thoại 2G only, 3G only không tuân thủ quy định pháp luật kết nối vào mạng viễn thông công cộng; có phương án chuyển đổi thuê bao di động đang sử dụng công nghệ cũ sang sử dụng công nghệ mới phù hợp với quy hoạch băng tần 900/1800/2100MHz của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời, có phương án mở rộng vùng phủ sóng di động đến các khu vực chưa có sóng di động, đảm bảo hạ tầng số phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trong tháng 12/2023. 

Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (SMEs), đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2023, trên 90% SMEs dùng thử các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp và trên 30% SMEs thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 12/2023

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này