Truy cập nội dung luôn

Giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

12/01/2024 09:21    310

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 132/UBND-KTTH chỉ đạo khẩn trương giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tích cực chủ động theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2024.

 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Bình Sơn, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết dứt điểm 06 nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 379/BC-SKHĐT ngày 28/12/2023, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất trước ngày 29/02/2024; quá thời hạn này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp; phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất hướng xử lý, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo thời gian quy định.

 

BTV

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này