Truy cập nội dung luôn

Giao ban đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 quý I năm 2024

04/04/2024 17:52    291

Chiều 04-4, Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Tham dự có thành viên Tổ công tác Đề án 06, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong quý I năm 2024, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Đề án 06. Thực hiện kết nối thành công với Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Công an tỉnh tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) cho hơn 14 nghìn trường hợp; thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 của hơn 83 nghìn trường hợp. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp CCCD cho 1,17 triệu trường hợp; thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt tỷ lệ 67,2%. Có 336 nghìn lượt sử dụng thẻ CCCD hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT để khám bệnh. Các cơ quan, địa phương đã rà soát, làm sạch dữ liệu cho 229 nghìn đối tượng an sinh xã hội, đạt gần 100%. Hoàn thành 100% việc cập nhật dữ liệu hội viên các hội đoàn thể lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin được chú trọng. Đặc biệt, 10/11 dịch vụ công (DVC) của ngành Công an phát sinh hơn 58 nghìn hồ sơ và có 13/14 DVC của các bộ, ngành phát sinh gần 27 nghìn hồ sơ.