Truy cập nội dung luôn

Giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/06/2024 10:51    178

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đối với người lao động ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thu Quỹ phòng, chống thiên tai đối với cán bộ, công chức cấp xã và người lao động khác trên địa bàn chuyển vào tài khoản của Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh  theo đúng thời gian quy định.

Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm thu Quỹ của lực lượng vũ trang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công An tỉnh) và thông báo Kế hoạch thu Quỹ năm 2024 cho các địa phương, đơn vị được quy định.

Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, lực lượng vũ trang, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức Chính trị - Xã hội, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện theo dõi tình hình nộp Quỹ của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đôn đốc và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nộp Quỹ.

Giao Sở Nội vụ theo dõi báo cáo kết quả của Cơ quan quản lý Quỹ tỉnh về thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, xem xét kết quả thi đua năm 2024 của các địa phương, đơn vị.

Chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh như sau:

                                                                                                                                    ĐVT: Đồng

             

TT

Đơn vị

Tổng số

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn

Lực lượng vũ trang hưởng lương

1

TP Quảng Ngãi

10.979.118.680

918.484.680

10.060.634.000

 

2

Huyện Bình Sơn

3.740.468.886

678.796.014

3.061.672.872

 

3

Huyện Sơn Tịnh

1.124.143.593

246.612.593

877.531.000

 

4

Thị xã Đức Phổ

923.079.500

341.972.000

581.107.500

 

5

Huyện Tư Nghĩa

832.600.104

81.819.000

750.781.104

 

6

Huyện Trà Bồng

679.507.227

81.081.819

598.425.408

 

7

Huyện Mộ Đức

453.746.000

319.588.000

134.158.000

 

8

Huyện Sơn Tây

377.949.317

62.614.449

315.334.868

 

9

Huyện Sơn Hà

360.066.500

92.782.000

267.284.500

 

10

Huyện Nghĩa Hành

229.944.285

70.690.752

159.253.533

 

11

Huyện Ba Tơ

199.124.266

117.342.766

81.781.500

 

12

Huyện Minh Long

81.270.370

38.045.370

43.225.000

 

13

Huyện Lý Sơn

35.000.000

27.000.000

8.000.000

 

14

Công an tỉnh

110.000.000

 

 

110.000.000

15

BCH Quân sự tỉnh

29.986.607

 

 

29.986.607

16

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

15.412.850

 

 

15.412.850

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này