Truy cập nội dung luôn

Giao hơn 1.600 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

05/08/2022

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 845/QĐ-UBND giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.644,53 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 429,53 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 1.215 tỷ đồng.

Căn cứ vào kế hoạch vốn theo Quyết định trên, các sở, ngành, địa phương được giao kế hoạch vốn có trách nhiệm giao vốn cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện Chương trình; thực hiện bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; lồng ghép các nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định.

Căn cứ khả năng cân đối vốn hàng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp.

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các mục tiêu của Chương trình, không để xảy ra trùng lặp, thất thoát, lãng phí; không làm phát sinh nợ đọng,...

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này