Truy cập nội dung luôn

Góp ý các dự thảo Nghị định liên quan đến đất đai

18/06/2024 14:33    128

Sáng 18-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để rà soát, hoàn thiện các dự thảo Nghị định: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, các đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia, địa phương đã thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến các nội dung cụ thể như: việc tổ chức dịch vụ công về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai...