Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

11/06/2024 16:13    105

Sáng 11-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm có 10 Chương, 114 Điều, quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, bao gồm các nội dung về quy định chung; về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất, trưng dụng đất; về phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; về giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; về chế độ sử dụng đất; về theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành đất đai; về giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp, người sử dụng đất.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia đã thảo luận, góp ý trực tiếp vào các điều, khoản của dự thảo Nghị định; trong đó, tập trung vào những quy định chung, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.