Truy cập nội dung luôn

Hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

03/05/2024 15:05    134

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh được kiện toàn theo Quyết  định  số  418/QĐ-UBND  ngày  02/4/2024  của  Chủ  tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh đối với công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh ở nhóm chỉ tiêu về an toàn thông tin mạng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh, phục vụ phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của tỉnh an toàn.

Nội dung kế hoạch gồm các hoạt động: Tham mưu công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về an toàn thông tin, hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho Đội ƯCSC tỉnh; Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu; Hoạt động ứng cứu sự cố; Diễn tập thực chiến an toàn thông tin cấp tỉnh (tối thiểu 02 cuộc); Diễn tập thực chiến an toàn thông tin cấp huyện (tối thiểu 01 cuộc); Hoạt động kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, nâng cao năng lực của Đội ƯCSC, tích cực tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, nâng cao độ trưởng thành của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động Đội ƯCSC tỉnh; Triển khai đánh giá mức độ trưởng thành của Đội ƯCSC theo Quyết định số 2029/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; giao ban định kỳ, tổ chức tọa đàm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/đột xuất; tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động năm 2024.

Đức Thiện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này