Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện

25/11/2023 16:37    852

Chiều 24-11, tại thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực III (Trung tâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện (VTĐ) năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 giữa Trung tâm và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực III cho biết, ngày 01/7/2023, Luật số 09/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện có hiệu lực và ngày 18/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 đã tạo hành làng pháp lý vững chắc cho các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tần số VTĐ và đồng thời cũng cải cách một số thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định 63/2023/NĐ-CP phân cấp thêm cho các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực được cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư, đài tàu, đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá, tạo điều kiện cho các Trung tâm được chủ động hơn trong việc giải quyết hồ sơ cấp phép trên địa bàn quản lý.

Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia và thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm đã đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ đăng ký cấp phép qua môi trường mạng, hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm hồ sơ nộp qua Cổng dịch vụ công của Cục Tần số VTĐ và triển khai thí điểm ký số, cấp giấy điện tử, trả giấy phép điện tử cho khách hàng qua Zalo, Cổng dịch vụ công của Cục Tần số và số hóa hồ sơ, lưu trữ dưới dạng hồ sơ điện tử làm tăng khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy phép, tra cứu hồ sơ được nhanh chóng và giúp cho tổ chức, cá nhân có thể lưu trữ giấy phép điện tử trên máy tính, điện thoại thông minh và xuất trình giấy phép điện tử một cách thuận lợi khi có yêu cầu kiểm tra.